Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu Oracle

Chào các bạn, lập trình thì chắc khá là quen thuộc với từ khóa Cơ sở dữ liệu hay còn gọi là Database. Hiện nay có nhiều hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL) như: MySQL, DBMS, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix,.. bây giờ mình giới thiệu về CSDL Oracle.

Cơ sở dữ liệu Oracle là gì?

Cơ sở dữ liệu Oracle (hay Oracle Database) là một tập các đơn vị dữ liệu. Mục đích của cơ sở dữ liệu là là lưu trữ và tìm lại được các thông tin được lưu trữ. Máy chủ cơ sử dữ liệu là chìa khóa của việc giải quyết vấn đề quản lý thông tin. Thông thường một máy chủ máy chủ có thể quản lý một lớn dữ liệu trong môi trường có nhiều người dùng có thể đồng thời truy cập cùng dữ liệu. Tất cả được hoàn thành vói hiệu năng cao. Máy chủ cơ sở dữ liệu có thể ngăn cản truy cập trái phép và cung cấp giải pháp hiệu quả trong việc láy lại dữ liệu khi có bất kỳ sự cố nào.

Oracle Database là cơ sở dữ liệu đầu tiên được thiết kế chuyên dụng cho tính toán mạng lưới (grid computing), tính mềm dẻo nhất và chi phí hiệu quả nhất cho việc quản lý thông tin và ứng dụng. Kiến trúc mạng lưới tính toán của tổ chức tạo ra các vũng (pools) rộng lớn của ngành công nghiệp(industry-standard), mođun hóa lưu trữ và máy chủ. Với kiến trúc này, mỗi hệ thống mới có thể nhanh chóng chuẩn bị từ vũng của các thành phần. Không cần áp lực cao, bởi vì sức chứa có thể dễ dàng thêm hoặc đặt lại từ nguồn tài nguyên chung nếu cần.

 

Tổng quan về kiến trúc Oracle Grid

Kiến trúc Oracle grid chung một số lượng lớn máy chủ, lưu trữ và mạng trong sự linh hoạt, trên yêu cầu tài nguyên tính toán cho hệ thống tính toán lớn cần tính toàn on-demand computing resource for enterprise computing needs. Cơ sở hạ tầng tính toán mạng lướ không ngừng phân tích yêu cầu cho tài nguyên và điều chỉnh cung cấp tương ứng.

Ví dụ, bạn có thể chạy chương trình ứng dụng trên mạng lưới của hàng loạt các máy chủ cơ sở dữ liệu được liên kết với nhau. Khi báo cáo vào cuối tháng, người quản trị có thể tự động dự phòng nhiều máy chủ hơn để xuer lý yêu cầu tăng.

Tính toán mạng lưới (Grid computing) sử dụng áp lực làm việc quản lý mạnh mẽ làm nó có thể để cung cấp tài nguyên mà làm cho nó có thể cho ứng dụng để chia sẻ tài nguyên vượt qua các máy chủ. Sức chịu đựng xử lý dữ liệu có thể thêm vào hoặc bớt đi dựa trên nhu cầu, và tài nguyên với sự chuẩn bị cho vị trí có thể thay đổi. Web services có thể nhanh chóng hợp nhất chương trình ứng dụng đề tạo hoạt độn xử lý mới.

 

Trách nhiệm của người quản trị cơ sở dữ liệu (DBA)

Mỗi cơ sở dữ liệu yêu cầu ít nhất một quản trị viên hay còn gọi là Database Adminstrator (DBA). Hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle có thể lớn hơn và có thể có nhiều người dùng hơn. Do đó, người quản trị cơ sở dữ liệu thường không phải công việc của một người, mà của một nhóm DBA cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.

2 comments