Lập trình viên AI, Blockchain tại Việt Nam sẽ được săn đón

Trước xu hướng mới của ngành công nghệ đang tập trung trí tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain, lập trình viên am hiểu lĩnh vực này sẽ được doanh nghiệp chào mời. TopDev, trang chuyên về việc làm cho lập

» Read more

[Java] Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím

Yêu cầu: Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím In kết quả ra màn hình Thực hiện: Class Viết code Kết quả Xem thêm: Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng

» Read more

[Java] Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất trong Mảng (Array)

Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng (Array) In giá trị ra màn hình Thực hiện: Class Viết code Kết quả Xem thêm: Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất nhập từ bàn phím

» Read more

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 (Java 1.0 [J2SE]). Tính đến thời điểm này (tháng 2/2015) phiên bản mới nhất của Java

» Read more