Hướng dẫn chuyển Database từ máy này sang máy khác SQL Server

Hướng dẫn thực hiện chuyển 1 Database từ máy tính này sang máy tính khác và dữ liệu, các bảng,.. vẫn được giữ nguyên trong SQL Server.

Mình có 1 Database tên: TruongGiangIT trong này có Table Users có dữ liệu đã Insert sẵn, giờ mình muốn gửi Database này cho một người khác sử dụng hoặc mình muốn sao chép sang 1 máy tính khác sử dụng SQL Server

Cách 1: Sử dụng Detach CSDL

Bước 1: Chuột phải Database > Tasks > Detach…

Bước 2: Thực hiện Copy 2 file Database

*Thường là 2 file này trong thư mục Data các bạn truy cập đường dẫn sau:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA

*Bạn chỉ cần gửi 2 file này cho người khác là có thể khôi phục dữ liệu trên máy khác

Hướng dẫn khôi phục trên máy khác

Sau khi nhận được 2 file này, bạn dán 2 file này vào đường dẫn lúc này nhé

Đường dẫn: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA

Thực hiện dán xong các bạn Attach… lại Database

Thực hiện: Chuột phải Database > Attach.. > Add > Chọn TruongGiangIT.mdf > OK > OK

Database TruongGiangIT đã chuyển thành công.

Sau đó sẽ thấy Database đã thêm thành công! Nếu chưa có thì các bạn Refresh lại để thấy Database đã có trong SQL Server chưa nhé!

Cách 2: Xuất file .sql

Cách này chúng ta sẽ xuất file định dạng .sql từ máy này và chạy file .sql này trên máy khác để có được CSDL cần khôi phục.

Bước 1: Nhấn chuột phải vào Database chọn Tasks > Generate Scripts…

Chuột phải vào Database

Bước 2: Nhấn Next để tiếp tục

Nhấn Next…

Bước 3: Các bạn có thể chọn 1 số Table hoặc có thể lấy tất cả (Trong ảnh mình sẽ lấy hết tất cả)
Chọn Select specific database objects > check Tables

Chọn Table cần xuất

Bước 4: Để xuất file .sql kèm dữ liệu thì cần cấu hình như sau: Advanced > Tại: Types of data to script chọn “Schema and data (Có cả dữ liệu trong file xuất ra) > OK > Next

Xuất file sql kèm dữ liệu

Bước 5: Nhấn Next để tiếp tục

Nhấn Next

Bước 6: Kiểm tra trạng thái xuất file và nhấn Finish để hoàn tất quá trình xuất file script.sql

Hoàn thành

Như vậy chúng ta đã xuất thành công file script.sql nằm trong đường dẫn: C:\Users\vip\Documents\script.sql bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy file script.sql này.

Hướng dẫn sử dụng file script.sql

Bước 1: Mở SQL Server  chọn File > Open > File…

Bước 2: Chọn file script.sql để mở trong SQL Server

Bước 3: Chúng ta cần tạo 1 Database giống với tên của Database cũ để chứa dữ liệu sắp nhập vào.
VD: Trong trường hợp này chúng ta phải tạo Database tên TruongGiangIT

Bước 4: Chọn tất cả câu lệnh và nhấn Execute. Kết quả thành công sẽ hiện thông báo: Command(s) completed successfully. Mở Datbase TruongGiangIT ra sẽ thấy tất cả các bảng và dữ liệu chúng ta cần.

OK như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn mà lấy dữ liệu trong SQL Server từ máy này sang máy khác thành công qua 2 các trên. Nếu thao tác có lỗi xảy ra, vui lòng để lại bình luận để mình hỗ trợ. Chúc các bạn thành công!

8 comments