Một số câu lệnh SELECT đơn giản trong SQL Server

Sau khi chuyển Database từ máy này sang máy khác ở bài trước thành công, hôm nay mình hướng dẫn các câu lệnh SELECT đơn giản trong  SQL Server. Để cho dễ thao tác và hướng dẫn sẽ đồng bộ

» Xem thêm

Câu lệnh CREATE TABLE trong SQL

Bài trước mình hướng dẫn CREATE DATABASE bằng 2 cách: Tạo trực tiếp trên giao diện SQL Server Management Studio và câu lệnh CREATE DATABASE. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tạo bảng (Table) trong Database: Xem lại Database BlogTruongGiang

» Xem thêm

Hướng dẫn tạo Database bằng lệnh và giao diện

Bài viết này mình hướng dẫn tạo Database SQL bằng lệnh CREATE Database bằng câu lệnh và thực hiện trên giao diện SQL Server. Tạo Database bằng câu lệnh Thực hiện tạo Database có tên là BlogTruongGiang ở đây mình viết câu

» Xem thêm