Hướng dẫn tạo Database bằng lệnh và giao diện

Bài viết này mình hướng dẫn tạo Database SQL bằng lệnh CREATE Database bằng câu lệnh và thực hiện trên giao diện SQL Server.

Tạo Database bằng câu lệnh

Thực hiện tạo Database có tên là BlogTruongGiang ở đây mình viết câu lệnh:

  •  IF OBJECT_ID(‘BlogTruongGiang’) IS NOT NULL DROP DATABASE BlogTruongGiang – Cậu lệnh này mục đích là: Nếu Database tên BlogTruongGiang đã tồn tại thì xóa.
  • Và tiếp theo là tạo: CREATE DATBASE BlogTruongGiang

Create DATABASE BlogTruongGiang

  • Nếu Execute mà vẫn chưa thấy Database tên BlogTruongGiang thì bạn hãy yên tâm mà Refresh lại thì xuất hiện nhé ^_^

Tạo Database thành công!

Tạo Database trên giao diện SQL Server

Ở trên mình đã tạo thành công Database BlogTruongGiang, tiếp theo mình tạo Database BlogTruongGiang1 trên giao diện của SQL Server Management Studio

  • Chuột phải DatabaseNew Database…

Tạo Database trên SQL Server Management Studio

  • Điền tên Database sau đó nhấn OK

Điền tên Database

  • Kiểm tra kết quả cũng nên nhớ là Refresh lại Database

Tạo Database thành công!

Vậy là có 2 cách tạo Database trên SQL Server mình đã hướng dẫn trên. Chúc các bạn thành công!

 

2 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *