Hướng dẫn tạo Database bằng lệnh và giao diện

Có nhiều cách tạo database trên SQL Server, tuy nhiên cách được sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất thì mình khuyên nên thao tác bằng lệnh. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng lệnh

» Read more