Sau 3s thì URL sẽ đươc Google Index ngay

Nói 3s bài viết trên webiste sẽ được Index trên công cụ tìm kiếm của Google.Com thì hơi nhanh và khó tin. Nhưng thực sự chỉ cần vài giây thì bài viết sẽ “có mặt” ngay, vậy chúng ta cần

» Read more